Vitamín B17

Amygdalín – vitamín B17 je glykozit. V roku 1830 bol prvýkrát oddelený od marhuľových kôstok Pierrom Robiquetom a A.F. Boutron-Charlardom  a ďalej skúmaný F. Woehlerom, Justusom von Liebigom a ďalšími.

Už okolo rokub 1922 si niektorí výskumníci všimli, že na svete existujú komunity dožívajúce sa nadpriemerne vysokého veku. Jednalo sa napríklad obyvateľov vysokohorských oblastí medzi Pakistanom, Indiou a Čínou.

Títo ľudia nikdy netrpeli civilizačnými chorobami ako rakovina, osteoporóza, či inými neduhmi “modernej doby”.

Štúdiom ich spôsobu života sa zistilo, že konzumujú určitú stravu bohatú na vtedy ešte nepoznaný vitamín B17. Ďalšie výskumy a postupne získavané informácie začali do seba zapadať…

V súčasnosti  sa o ňom hovorí ako o malom zázraku či úspešnom lieku v boji s jednou z najzávažnejších chorôb – s rakovinou. Vitamín B17 sa vyskytuje vo viac ako 1200 jedlých rastlinách na svete. Najväčšia koncentrácia je v horkých jadierkach kvitnúceho ovocia, ako sú broskyne, slivky, čerešne, jablká a najmä v horkých marhuľových jadierkach.

Vitamin B17 je vo vode rozpustná, v zásade  neškodná látka, označovaná ako prírodné chemoterapeutikum. Vitamin B17 je tiež známy pod názvom  Laetril či nitrilosid.

Tento vitamín je zložený zo štyroch molekúl vzájomne do seba pevne prepojených. Centrálnu molekulu tohto vitamínu tvorí molekula kyanovodíku, rovnako ako u vitamínu B12 alebo kyanokobalaminu. Ďalej je tento vitamín tvorený dvomi molekulami cukru a benzeovým reťazcom alebo prípadne acetónom.

Zaujímavé je, že jeden z najznámejších lekárov a biochemikov 20. storočia dr. Hans Nieper z Nemecka v roku 2001 prehlásil, že vtedajší model pôsobenia B17 má vážne nedostatky. Sľúbil, že svet bude prekvapený, keď zverejní výsledky svojich posledných výskumov venujúcich sa pôsobeniu B17 na rakovinové bunky.

Ale dr. Nieper náhle zomrel vo svojich sedemdesiatich rokoch na infarkt (vyskytli sa dohady, či nebol otrávený zámerne) a výsledky jeho práce neboli údajne nikdy nájdené.

Už mnoho rokov sa moderná medicína snaží vytvoriť umelú chemoterapeutickú látku, ktorá by pôsobila iba na určitý druh tkaniva. Podľa priemerných až mizivých výsledkov o účinnosti ožarovania a modernej chemoterapie sa sami môžeme presvedčiť, že taká látka zatiaľ nebola človekom vytvorená.

Paradoxom zostáva, že vysoké percento pacientov neumiera na samotné ochorenie, ale následkom „liečby“. Princíp zdravej výživy a vývoja nášho organizmu nám napovedajú, že takúto látku nie je možné  vyrobiť umelou cestou.


Ako to funguje:

Po užití vitamínu v jeho čistej forme (Laetril) prejde táto látka v nezmenenej forme žalúdkom. Kyseliny prítomné v žalúdku nemajú žiadny vplyv na prípadnú zmenu chemickej štruktúry tohto vitamínu.

V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, volný benzaldehyd a prunasin. Vysoké percento Laetrilu sa ďalej dostáva do krvného obehu v nezmenenej forme.

Účinnosť Laetrilu a jeho protirakovinového účinku závisí na dvoch dôležitých enzýmoch. Na enzýme rhodanese, ktorý je obsiahnutý v každej bunke zdravého tkaniva, avšak úplne chýba v zmutovanom tkanive zhubných nádorov a na enzýme beta-glucosidase, ktorý je vo vysoko koncentrovanom množstve prítomný priamo v rakovinovom nádore.

Zdravé tkanivo neobsahuje takmer žiadny enzým beta-glucosidase, presnejšie 500 až 1000 x menej ako rakovinové tkanivo.

Kyanid obsiahnutý v čistom B17 je automaticky uvoľnený priamo v oblasti samotného nádoru vplyvom enzýmu beta-glucosidase, ktorý je obsiahnutý v nádorových bunkách.

Voľné molekuly kyanidu okamžite usmrtia bunky samotného nádoru. Akékoľvek molekuly kyanidu, ktoré sa dostanú mimo nádor, sú kompletne neutralizované enzýmom rhodanese na nejedovatú látku zvanú thiocyanate.

Enzým rhodanese je prítomný vo všetkých bunkách zdravého tkaniva, a nie v zmutovanom tkanive rakovinových nádorov. Rakovinové bunky teda nemaj žiadnu obranu proti smrtiacemu efektu kyanidu.

Ako už bolo uvedené, najvyššia koncentrácia enzýmu beta-glucosidase, ktorý je schopný uvoľniť kyanid z molekúl Laetrilu, je priamo v rakovinovom tkanive. Prunasin (monoglykosid mandelonitrilu) sa vo vysokej koncentrácii dostáva priamo do centra vlastného nádoru.

Tu tiež dochádza vplyvom enzýmu beta-glukosidase k uvoľneniu kyanidu, benzaldehydu a jednej molekuly glukózy. V tomto okamihu sa voľný kyanid a benzaldehyd automaticky spoja a vytvoria novú látku. Tato látka je jed, toxickejší viac než stokrát v porovnaní s každou počiatočnou zložkou zvlášť.

To znamená, že tento jed je mnohonásobne toxickejší než samotný kyanid alebo benzaldehyd. Kombinácia kyanidu s benzaldehydom je jednou z najjedovatejších látok známych človeku.

V tele neexistuje rakovinová bunka, ktorá by odolala smrtiacemu efektu takýchto rozmerov. Táto chemická reakcia teda s konečnou platnosťou znamená definitívny koniec každej zhubnej bunky.

Namiesto vypadávania vlasov, neznesiteľných bolestí a pocitu silnej nevoľnosti, tak ako je to bežné pri liečbe modernou chemoterapiou a rádioterapiou, sú jedinými vedľajšími účinkami liečby vitamínom B17 ústup bolestí, zvýšená chuť do jedla, priberanie na váhe a zvyšujúci sa celkový pocit pohody.


Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek “zdravotné, alebo výživové tvrdenie”, okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Všetky informácie o Zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny alebo výživových doplnkov prípadne jej liečivých účinkoch. Tento produkt je doplnok stravy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. A o jeho užívaní sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.