Napíšte nám

Kontaktné údaje

ATEK s.r.o.

Strážovská 611/29
922 03 VRBOVÉ

IČO: 35 918 276

tel.: +421 918 754 814
email: info@naturplus.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/ 5512 689 – 90
fax. č.: 033/ 5512 656
e-mail: tt@soi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Limbová 6, P.O. Box, 917 09 Trnava 9
tel. č.: 033/53 48 051
fax. č.: 033/53 48 053

© 2015 | ATEK s.r.o., Strážovská 611/29, 922 03 VRBOVÉ